Samen voor Elkaar stimuleert verbinding tussen inwoners | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
Foto:

Samen voor Elkaar stimuleert verbinding tussen inwoners

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Wegens de coronacrisis schoten initiatieven in 2020 als paddenstoelen uit de grond, mensen boden massaal hulp aan elkaar. “Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, willen we mooie initiatieven blijven stimuleren,” vertelt Esmée Hensen, sociaal makelaar van SAM. Daarom ondersteunt Esmée deze initiatieven en heeft ze, samen met vrijwilligers, deze initiatieven gebundeld en brengt ze ze onder de aandacht. Dit alles onder de naam Samen voor Elkaar.

“Met Samen voor Elkaar willen we samen met de initiatiefnemers de inwoners zo goed mogelijk informeren over waar zij eenvoudig aan mee kunnen doen,” legt Esmée uit. Er werden bijzondere acties opgezet, maar ook ‘gewoon’ leuke dingen. Zoals een berenjacht, die naast het leuke aspect ook mensen in beweging bracht. “De verschillende initiatieven zorgden voor meer verbinding onderling - zoals met telefoonmaatjes het geval was en is - als verbinding in de wijk. Zo werd aan het einde van het jaar een eerste buurtdagboek in het leven geroepen.”

Verbinding stimuleren
Samen voor Elkaar wil deze verbinding, ondanks de sociale beperkingen, stimuleren. “Wij bundelen alle initiatieven die worden georganiseerd en brengen deze gemeentebreed onder de aandacht,” zegt Esmée Hensen die als sociaal makelaar van SAM betrokken is bij Samen voor Elkaar. “Ook kunnen inwoners met een idee voor een initiatief bij ons aankloppen. Wij kunnen dan met hen meedenken hoe zij hun idee zelf tot uitvoering kunnen brengen.”

Mogelijkheden
Samen voor Elkaar is ontstaan in de tweede coronagolf. “Voor niemand is de huidige situatie leuk,” vertelt Esmée, “maar waar sommigen binnen de huidige maatregelen hun draai kunnen vinden, vingen wij steeds vaker signalen op dat mensen hun dagritme kwijtraakte en slechter in hun vel zaten. Binnen de Huizen van Alles en het maatjesproject kunnen wij mensen een plek bieden. Maar veel mensen waarvoor dit nodig is, durven nergens heen vanwege het coronavirus. Wat erg begrijpelijk is.” Om deze reden ging Esmée samen met haar collega’s en een groepje vrijwilligers op zoek naar coronaproof mogelijkheden.

Waar tijdens de eerste coronagolf initiatieven als van ‘nature’ ontstonden met velen tegelijkertijd, kwam dit tijdens de tweede golf maar langzaam op gang. Samen voor Elkaar besloot zich daarom te gaan richten op het aanjagen van initiatieven die verbinding tussen de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk vergroot. Met het idee: ‘vele handen maken licht werk’. Want wanneer iedereen een stukje organiseert, variërend van een kaartjesactie in eigen straat tot een digitale bingo gemeentebreed, bereik je gezamenlijk de meeste mensen. Samen, met én voor elkaar.

Er het beste van maken
Het leggen van verbindingen tussen inwoners binnen Bodegraven-Reeuwijk ligt centraal bij de initiatieven die Samen voor Elkaar bundelt. Hierin gaat het niet alleen over mensen met een kwetsbaarheid, maar over álle inwoners. “Of iemand kwetsbaar of misschien wel eenzaam is, is van buitenaf niet te zien,” vertelt Francis Gorter die als één van de vrijwilligers is aangehaakt bij Samen voor Elkaar. “En zoals gezegd,” vult ze aan “niemand vindt de huidige situatie prettig, maar we moeten er met elkaar het beste van maken en ervoor zien te zorgen dat iedereen zich zoveel mogelijk gezien voelt. Juist ook die zus, buurvrouw of vriend waaraan je het niet merkt, maar die het misschien wel enorm waardeert.”

Samen voor Elkaar is het centrale punt voor sociale initiatieven in coronatijd. In een tweewekelijkse agenda (deze agenda wordt gepubliceerd in deze krant, red.) stelt Samen voor Elkaar inwoners op de hoogte van wat er gebeurt, waar mensen aan deel kunnen nemen en waar misschien nog extra handjes nodig zijn. “Het bundelen van initiatieven kunnen wij echter niet alleen,” vertelt Esmée Hensen. “Om dit zo goed mogelijk te doen vragen wij iedereen die een initiatief organiseert of wil organiseren, contact op te nemen met Samen voor Elkaar.” Naast dat Samen voor Elkaar inwoners kan helpen bij publiciteit voor hun initiatief, kunnen inwoners bij hen ook terecht voor tips en advies.

Contact
Op de hoogte blijven van alle initiatieven binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Volg Samen voor Elkaar op Facebook en/of Instagram, neem een kijkje op de website www.samwelzijn.nl/samenvoorelkaar en/of meld je aan voor de tweewekelijkse agenda via info@samwelzijn.nl of tel. 0172-614500. Deze contactgegevens kun je ook gebruiken wanneer jij zelf een initiatief, groot of klein, organiseert óf wil organiseren.

Meer berichten