Afbeelding

Evertshuis wordt gehalveerd

Algemeen

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het Evertshuis wordt zo’n beetje gehalveerd. Het college van B en W wil het Turkenburggebouw verkopen en alle activiteiten concentreren in de in 2014 gerealiseerde nieuwbouw. Gemeentelijke voorzieningen als het Klant Contact Centrum (KCC) en het sociaal team verhuizen weer naar het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Sport en Welzijn, dat eveneens in het Evertshuis bivakkeert, moet zelf een oplossing zoeken.

door Henri Stolwijk

Dit voorstel, dat deze week aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en de komende tijd in commissies en raad zal worden behandeld, stuit op verzet op bij het bestuur van de stichting Evertshuis. Voorzitter Cor de Raadt: “Wij willen het gehele gebouw met alle functies in stand houden, maar wij zien gegeven dit beleid geen mogelijkheden daar invulling aan te geven.”

Niet bereid

De Raadt vindt het aan de gemeente om met voorstellen te komen om alle kernfuncties te behouden: theater, bibliotheek, dorpshuisfunctie en vergader- en cursuscentrum voor maatschappelijke en educatieve organisaties. Er moeten oplossingen worden gevonden voor de vaste huurders in het pand: jaarlijks worden de diverse ruimtes zo’n 1.500 keer gebruikt of verhuurd voor cursussen. De Raadt: “Wij zijn niet bereid op functies in te leveren, dan stopt het overleg.”

Teleurgesteld

Hij is teleurgesteld over de ontwikkelingen. “Het Evertshuis is in 2014 vernieuwd van start gegaan als een verzamelgebouw van diverse gemeentelijke, culturele en maatschappelijke activiteiten. Zo ontstond een situatie waarbij met een relatief bescheiden subsidie voor cultuur een evenwichtige exploitatie mogelijk zou zijn. We hebben geen eerlijke kans gekregen om dat te bewijzen.”

Niet wanhopig

De financiële situatie was wankel, maar niet wanhopig. Volgens stichting het Evertshuis was ondanks forse bezuinigingen een tekort van 70.000 euro niet weg te werken. De gemeenteraad wilde dat geld niet meer beschikbaar stellen en gaf het college opdracht een andere weg te zoeken. Het terughalen van de gemeentelijke voorzieningen naar het Raadhuisplein scheelt op jaarbasis meer dan een ton aan huuropbrengsten.

Zorgvuldig

Wethouder Elly de Vries, die dit onderwerp in portefeuille heeft, heeft onlangs een krediet gevraagd en gekregen van 1,6 miljoen euro voor een verbouwing van het gemeentehuis. Dat is noodzakelijk om iedereen een plekje te geven. Zij verwacht dat de gemeenteraad in mei het voorstel behandelt hoe de verbouwing er gaat uitzien. De komende maanden zullen besprekingen worden gevoerd met de vaste huurders in het Evertshuis om een oplossing te vinden voor hun huisvesting. “Dat gaan we zorgvuldig doen”, aldus De Vries. Ook daarover wil zij in mei duidelijkheid geven.

Appartementen

Het is de bedoeling om het Turkenburggebouw te verkopen aan een marktpartij om op die plek appartementen te realiseren. Het is nog niet duidelijk of het gebouw daarvoor zal worden gesloopt of verbouwd. De stichting Evertshuis zet overigens vraagtekens bij de haalbaarheid van dit plan.

De stichting Evertshuis kijkt intussen al naar de toekomst. Om alle functies te behouden zal een uitbreiding noodzakelijk zijn. Die moet dan worden gefinancierd uit de opbrengst van het Turkenburggebouw. Naar raming zal voor die uitbreiding ‘meer dan een miljoen euro” moeten worden geïnvesteerd. Ook zal worden bekeken of de bibliotheek met minder ruimte toe kan, om ruimte te creëren voor het behoud van andere functies.