web
web

Woningnood

Algemeen Politici aan het woord

Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk heeft het aanpakken van de woningnood hoog op de politieke agenda staan. In heel Nederland zijn er veel woningen nodig. Ook in onze gemeente moet het tempo omhoog. Gelukkig zitten er veel mooie plannen in de pijplijn. In diverse dorpen zal er de komende jaren gebouwd worden. Soms kleine aantallen, soms wat meer. Maar om van plan tot bouw te komen zijn er vaak heel wat hobbels te nemen. 

We zullen de komende tijd echt alles op alles moeten zetten om gemiddeld 250 huizen per jaar te bouwen. Burgerbelangen vindt het tijd worden om de grenzen op te zoeken. Bijvoorbeeld door waar het kan hoger te bouwen. Of door het neerzetten van tijdelijke woningen en door slimme transities van kantoor naar woningen. We zien ook kansen om woningen te splitsen en om het samen delen van woningen toe te staan. 

Natuurlijk. Het is belangrijk dat we zorgvuldig om gaan met onze beschikbare ruimte. Dat we zorg houden voor ons groene en open landschap en dat we rekening houden met de belangen van omwonenden. Maar er zijn gemiddeld wel 250 extra woningen per jaar nodig! Een grote opgave die nog groter wordt door de verplichte huisvesting van statushouders, de opvang van asielzoekers en de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Volgende week is er een speciale avond waar de gemeenteraad met het college en veel betrokken organisaties op zoek gaat naar oplossingen. Iedereen kent wel iemand die een huis zoekt. Ik hoop dat mensen dat ook meewegen als er bouwplannen worden gemaakt in hun buurt. Zoals gezegd, we moeten samen grenzen op zoeken. 

Advertentie

Categorieën