Ingang van het Evertshuis.
Ingang van het Evertshuis. Foto: Evertshuis

Weer uitstel voor Evertshuis

Algemeen Cultuur Politiek

BODEGRAVEN - Opnieuw is de besluitvorming over de toekomst van het Evertshuis uitgesteld. In een brief aan de gemeenteraad zegt het college van B en W: “Het voornemen om in mei 2023 een voorstel ter besluitvorming voor te leggen is te optimistisch gebleken.” Inmiddels wordt gesproken over oktober van dit jaar. Wethouder Elly de Vries, verantwoordelijk voor dit dossier, liet eerder al weten dat wel verder wordt gewerkt aan plannen om het Klantcontactcentrum te verhuizen naar het gemeentehuis op het Raadhuisplein.

door Henri Stolwijk

De onzekerheid over de toekomst van het Evertshuis duurt dus voort. Weliswaar zou vooruitgang zijn geboekt om ‘te komen tot een toekomstperspectief’, maar, voegt het college daaraan toe: ‘De casuïstiek is complex en dit vraagt ook om zorgvuldigheid.”

Uit de brief blijkt dat samen met de stichting Bij Everts (dorpshuis), stichting Evertshuis (theater) en de bibliotheek wordt gesproken over de toekomst van het Evertshuis. Daarbij wordt rekening gehouden met de snelle veranderingen ‘in de wereld van cultuur en bibliotheek’. Samengevat komt het erop neer dat de maatschappelijke voorzieningen steeds meer een bijdrage moeten leveren op een breed maatschappelijk niveau, zoals het tegengaan van eenzaamheid, taalontwikkeling en inclusiviteit. Op die basis wordt gewerkt aan een nieuw Cultuurhuis-concept, waarin de toekomst van het Evertshuis ‘niet wordt gezien als een bedreiging, maar als een kans om de toegevoegde waarde te vergroten’.

Een bezoek

Om inzicht en draagvlak bij de gemeenteraad te vergroten brengen de raadsleden binnenkort een bezoek aan het Huis van Eemnes en Cultura & Zo in Nootdorp. Intussen werkt het ambtelijk apparaat aan verschillende scenario’s voor de gewenste functies van het gebouw, waarbij ook eventuele splitsing nog op het vizier staat. In die onderzoeken wordt gekeken naar ruimtebeslag, situering en synergie. En wordt rekening gehouden met de wens van de raad onderwijslokalen of een huisartsenpraktijk in het Evertshuis onder te brengen.