Schets Hofjes van Dronen.
Schets Hofjes van Dronen. Foto: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Opnieuw forse vertraging Hofjes van Dronen

Algemeen

BODEGRAVEN - Het uitbreidingsplan Hofjes van Dronen loopt opnieuw vertraging op. Een van de drie ontwikkelaars van dit gebied, investeerder Brookland uit Sassenheim, heeft zich middels een aangetekende brief teruggetrokken uit het project. 

door Henri Stolwijk

Brookland is eigenaar van de voormalige koekjesfabriek van Velsen aan de Oud-Bodegraafseweg. Daar zouden 40 tot 60 huurappartementen in de midden en vrije sector moeten worden gebouwd. Het totale plan voorziet in de bouw van circa 280 wooneenheden.De twee andere ontwikkelaars zijn Janssen de Jong Projectontwikkeling en Slokker Vastgoed BV. De gemeente is met hen in gesprek hoe nu verder te gaan.

Tien jaar gesprekken

In de brief aan de gemeente stelt Brookland dat “partijen al tien jaar lang in gesprek zijn geweest om tot een haalbaar plan te komen.” Maar, stelt de ontwikkelaar, gedurende die tien jaar moesten gemaakte afspraken “zoals vastgelegd in de intentieovereenkomst en in diverse gesprekken” worden aangepast. Ook werden volgens Brookland “voortdurend nieuwe wensen en eisen ingebracht, waardoor overeenkomsten niet konden worden afgerond, ondanks dat afronding een feit was.“

Directeur Jan Faber van Brookland stelt “te betreuren ons genoodzaakt te voelen te stoppen met deze ontwikkeling na zo’n lange tijd aan het project gewerkt te hebben. Wij zullen ons de komende tijd beraden wat wij met de locatie gaan doen.”

Jarenlang slepend verhaal

Officieel rust op de plek volgens het bestemmingsplan nog de bestemming Bedrijfsterrein. Plannen om in het verleden hier een nieuwe supermarkt te bouwen zijn afgewezen. Daarop werd de locatie toegevoegd aan de plannen voor het bedrijventerrein Dronenhoek: de transformatie van het circa vijf hectare grote bedrijventerrein tot woonwijk Hofjes van Dronen. 

Dat is inmiddels een al jarenlang slepend verhaal. Dat begon in feite al toen een deel van de opstallen begin deze eeuw leeg kwam te staan door het vertrek van distributiecentrum Schuitema naar Woerden. Sindsdien wordt gesteggeld over de invullin: sinds 2015 hebben drie opeenvolgende projectleiders namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de gesprekken gevoerd zonder tot een doorbraak te komen.

Doorbraak

In 2020 leek dat er even op: er kwam een plan van de tekentafel met woningen in de koop- en de huursector. Onderdeel was een appartementengebouw van elf verdiepingen aan de rand langs de N11. De wijk zou voldoen aan allerlei eisen op het gebied van groenvoorzieningen en klimaatadaptieve maatregelen. 

De gemeenteraad vond een gebouw van elf verdiepingen te hoog en bracht dit terug tot zes. In maart 2021 werd ingestemd met het stedenbouwkundig plan, al klonk er wel kritiek op de 13,5 procent sociale huur en 9,5 procent betaalbare koop, dat onder het gewenste percentage van 35 lag voor deze doelgroepen. Een belangrijk onderdeel van de discussie was ook de verlangde parkeernorm, omdat andere vormen van mobiliteit sterk zouden worden gepromoot.

Unaniem akkoord

In april 2021 werd via de website Hofjesvandronen.nl min of meer juichend gemeld dat er een nieuwe mijlpaal was bereikt:  het stedenbouwkundig plan van het project kreeg unaniem akkoord. “Met de vaststelling van het plan is na jaren een belangrijke stap gezet in de richting van daadwerkelijke aanpak van dit gebied.” De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan zou worden opgestart en in 2023 naar verwachting onherroepelijk zijn. Dan zouden eind 2023 de eerste woningen in de verkoop gaan. Het loopt dus anders.

Advertentie

Categorieën