Afbeelding

Inspiratie gezocht

Column Anders bekeken

Oplopende miljoenentekorten, dreigende curatele stelling: het scheelt dat een gemeente niet failliet kan gaan, anders zag het er voor Bodegraven-Reeuwijk somber uit. Onze politici moeten aan de bak om de financiële beerput te legen en de rekening voor ons betaalbaar te houden.

De onlangs gepubliceerde Kadernota meldt de te slechten dilemma’s. Dat stemt niet echt vrolijk. Neem deze: “We nemen in beide verdeelmodellen een beweging waar, waardoor het voor kleine gemeente(n) steeds moeilijker wordt zelfstandig voort te bestaan.” Die verdeelmodellen zijn de rijksuitkeringen, waardoor wij miljoenen zouden mislopen. Dergelijke opmerkingen insinueren dat het moede hoofd al is neergelegd. Het oogt alsof we op weg zijn naar een nieuwe gemeentelijke herindeling, waarbij ‘we’ bijvoorbeeld worden verdeeld tussen Gouda en Alphen. Kom op zeg! Knok, zoek, toon spirit, ambitie en vechtlust.

Er gebeuren ook vreemde dingen: de ontwikkeling van een Dorpsvisie vergt 165.000 euro, in dat kader loopt al een grote enquete. Een van de vraagstellingen moet leren of ‘we’ bereid zijn meer te betalen voor de verwerking van ons afval, dan wel liever aansluiten bij het Afvalstation Alphen, opdat het Bodegraafse dicht kan. Maar in de Kadernota staat dat de opbrengsten van de Afvalverwerking sowieso met 165.000 euro stijgen... Die enquete oogt dan toch als een praatje voor de vaak, er is blijkbaar al gekozen.

Ook raar is de aankondiging van een Investeringsfonds gebiedsuitbreiding: een pot van 2,5 miljoen euro voor aankopen van grond voor nieuwbouw (woningen, bedrijven) en verbetering van bedrijventerreinen. Vanaf pakweg 2025 is de beschikbare ruimte in gemeentelijke handen namelijk op, maar als zich nieuwe kansen voordoen, moet je ze wel kunnen benutten. Projectontwikkelaars lezen ook en slaan ongetwijfeld hun slag, omdat de gemeente heeft zitten slapen. Misschien is het gebrek aan daadkracht en innovatie in de lokale politiek nog wel een groter probleem dan de geldzorgen.

!