Archiefbeeld met Alphons van Leeuwen.
Archiefbeeld met Alphons van Leeuwen. Foto: Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk

De handen ineen voor culturele verbinding

Interview

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Deze zomer is het precies tien jaar geleden dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de Culturele Commissie instelde, met de opdracht om als spil binnen het lokale culturele landschap en met een relatief bescheiden budget de amateurkunst in alle dorpen en in al haar vormen te stimuleren.  Van muziekuitvoeringen tot schilderclubs en beeldend kunstenaars. Aan het woord voorzitter Hans van Bochove. Met het jubileum in zicht, twee nieuwe leden aan boord, een nieuw logo én het instellen van een kunst- en cultuurprijs is de commissie volop in beweging. 

door Eke Vos

Hoe is het idee voor de Culturele Commissie in Bodegraven-Reeuwijk ontstaan? Hans: “Het idee ontstond destijds uit het besef dat de gemeente een vruchtbare omgeving wilde creëren voor amateurkunstenaars. De opdracht die wij meekregen was niet alleen het aanbieden van financiële ondersteuning aan gepassioneerde individuen in de kunst en cultuur, maar ook het inspireren en bevorderen van een klimaat waarin mensen zich volledig kunnen ontplooien en ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur”.

Veranderingen

Inmiddels bestaat de Culturele Commissie tien jaar. Het tienjarig jubileum heeft niet alleen geleid tot een nieuw logo, maar ook nieuwe activiteiten. Helaas nam Gerard Aerts afscheid als penningmeester, maar zijn er ook twee nieuwe leden aan boord gekomen: Michelle van den Hoorn en AnneMarie Visser. “Met Michelle als jonge kunstenaar zijn we erg blij, omdat we met haar de brug naar vooral jongeren kunnen slaan. AnneMarie is een echte aanjager, vanuit EDGH.nl kwam ze met haar team enige tijd geleden met het voorstel om samen met het Evertshuis, de Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk en de Historische Kring een glossy over kunst, cultuur en cultureel erfgoed te ontwikkelen. Die is inmiddels eind januari met succes door de wethouder gelanceerd. Tegelijkertijd werken we nu de plannen uit om met elkaar een cultureel platform te lanceren. Dat moet als het ware een etalage worden. Een digitaal platform of website, waar culturele makers en organisaties samenkomen en kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Uit alle dorpen en kernen. Door zo de krachten te bundelen zetten we kunst en cultuur met elkaar nog krachtiger op de kaart. Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat cultuur en cultuurparticipatie essentieel zijn. Door naar kunst te kijken en met kunst bezig zijn kun je jezelf ontplooien en dat geldt ook voor een gemeenschap. Maar de voorwaarde is dan wel dat dit laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is. We moeten snel af van het etiket dat kunst en cultuur iets elitairs is, integendeel. Een smartlap of een stripverhaal is ook cultuur. Net als de geschiedenis van het Reeuwijks Plassengebied, de kerk in Waarder, het open podium in De Zon of de rol van de kaashandel in Bodegraven. Het digitale platform gaat de website van de culturele commissie vervangen en de rol van de commissie daarbinnen is die van aanjager, verbinder, adviseur en inspirator. Maar bovenal zijn we er om ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke kans krijgt om zich te ontplooien en dat kunnen we doen door het geven van een financiële stimulans of bijdrage”.

Niet alleen een subsidieloket

De rol van de Culturele Commissie gaat straks ook verder dan subsidieloket. “Absoluut, dat was ook de opdracht die we meekregen bij de oprichting. In de rol van subsidieloket zijn we onder invloed van corona een beetje blijven hangen, maar gelukkig ligt die tijd achter ons. We zijn volop met de gemeente aan het kijken hoe we kunnen doorontwikkelen. Het platform is daar een onderdeel van. Een ander voorbeeld is de aandacht die we geven aan de in 2022 overleden Bodegraafse Kunstenaar Alphons van Leeuwen. Henny, zijn weduwe, heeft zijn werk vanaf het prille begin nauwkeurig gedocumenteerd. Samen hebben we besloten deze erfenis te vereeuwigen in de vorm van een uniek boekje, een collectors item dat tevens dient als prachtige aanvulling op de wandelroute door Bodegraven, langs al zijn meesterwerken. Die wordt nu ontwikkeld. Alphons is natuurlijk niet de enige getalenteerde kunstenaar binnen onze gemeente. Trots mogen we zijn op het indrukwekkende aantal kunstenaars dat hier woont of gewoond heeft, variërend van beeldend kunstenaars en schrijvers tot musici, zowel nationaal en zelfs internationaal bekend. Ook wat amateurkunst betreft. Echter, het werk van Alphons is werkelijk overal in de openbare ruimte te vinden. Vanzelfsprekend vooral in Bodegraven, waar hij leefde en creëerde, tot aan het zwembad de Kuil toe. Hoe prachtig is het dan om een inspirerende prijs in het leven te roepen, niet alleen ter ere van deze kunstenaar, maar ook omdat iedereen zijn kunst overal kan tegenkomen.”

Gesprekspartner

De plannen en ideeën zijn er in overvloed en gelukkig treft de Culturele Commissie in de gemeente een enthousiaste en betrokken gesprekspartner. Samen hebben ze de intentie duidelijk uitgesproken: ze willen nauw met elkaar samenwerken om het Culturele Platform tot een groot succes te maken. Nu is het tijd om rustig en stap voor stap de uitvoering van deze plannen te verbinden en te concretiseren en daar hebben ze iedereen bij nodig.”

Advertentie

Categorieën