Logo kobr.nl

Gemeente wil planontwikkeling derde hockeyveld uitstellen

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - Als sinds 2015 is er intensief overleg gaande tussen de Hockeyclub Reeuwijk Bodegraven (HCRB), de gemeente en de Groenalliantie over de aanleg van een derde hockeyveld bij het complex in het Reeuwijkse Hout. De aanleg van dat veld zou voor de vereniging als groot voordeel hebben dat alle activiteiten, die nu nog verdeeld over de complexen in Bodegraven en Reeuwijk plaatsvinden, op één locatie worden gecentreerd.

Een bijkomend voordeel is dat de vrijvallende locatie in Bodegraven ten goede kan komen aan de voetbalverenigingen ESTO en Rohda'76 die met een capaciteitsprobleem kampen. Vooral voor ESTO is dit een knellend probleem omdat deze vereniging, met ca. 750 leden tegen de grenzen van haar mogelijkheden begint aan te lopen. Over de plaats waar het derde hockeyveld moet komen, bestaat verschil van inzicht met de Groenalliantie, maar het is vooral de inmiddels aanzienlijk slechtere financiële positie van de gemeente die een belangrijke rol speelt in de verdere besluitvorming. Vanavond komt in de commissie Ruimte een concept-raadsvoorstel aan de orde dat voor het verdere proces drie mogelijkheden schetst: (1) nu doorgaan met de planontwikkeling, (2) uitstellen van de planontwikkeling en (3) definitief stopzetten van de planontwikkeling. Als advies geeft het college mee te kiezen voor alternatief 2 omdat dit 'de meest duurzame en toekomstvaste variant' is. Volgens wethouder Knol betekent uitstel echter wel dat de, kostbare, renovatie van het hockeyveld in Bodegraven doorgang moet vinden.

Tijdens de inspraakraad vorige week riep de vice-voorzitter van de HCRB, Alexander Knibbeler, op de planuitwerking voort te zetten. Hij wees erop dat bij andere keuzes de renovatie van het veld in Bodegraven ter hand genomen moet worden en dat dit ook grote consequenties zal hebben voor de positie van de voetbalverenigingen ESTO en Rohda'76, conclusies die overigens ook in het raadsvoorstel al getrokken zijn, zoals hier boven al wordt aangegeven.

Met de voetbalverenigingen is de gemeente overigens in overleg om te kijken hoe de capaciteitsproblemen opgelost kunnen worden. Dit overleg staat los van de sportvisie waaraan ook gewerkt wordt.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten