Logo kobr.nl

Welk spoor moet het sociaal domein volgen?

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Tijdens de vergadering van Commissie Samenleving van afgelopen woensdag werd duidelijk dat het college voorlopig het driesporenbeleid blijft volgen in het sociaal domein.

Dit driesporenbeleid deelt het sociaal domein op in toegang, jeugdbescherming en verdeelmodel en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Midden-Hollandgemeenten. "Op 'toegang' is beleidsmatig het verschil te maken," bepleitte Reinoud Doeschot van GroenLinks. "Er moet antwoord komen op de vragen: wanneer is de gemeente aan zet, wie verwijst door naar wie en hoe krijgen we zicht op de kwaliteit?"

De inkoop van zorg was onderwerp van een verhitte discussie tussen raadslid Reinder van Meijeren van het CDA en wethouder Robèrt Smits. Van Meijeren schrok dat de commissie 'ineens' te horen kreeg dat de overeenkomst voor inkoop verlengt werd. Er was beloofd dat er eerst verschillende inkoopmodellen zouden worden vergeleken. De wethouder reageerde dat de gemeente voorlopig vastzat aan het gezamenlijke inkoopmodel van alle Midden-Hollandgemeenten. "Een nieuw model is niet van tafel, maar we moeten dat afwegen tegen het beleid van samenwerking."

De discussie leverde de nodige verwarring op. Welke opties stonden er nog open en wat had het college nu al wel of niet gedaan? "College, neem ons mee in jullie afwegingen. Vertel ons waar jullie mee bezig zijn, zodat wij aanvullen waar nodig," aldus commissielid Ton Klein van D66.

Meer berichten