<p>Webinar over de Dorpsvisie in de raadzaal van het gemeentehuis.</p>

Webinar over de Dorpsvisie in de raadzaal van het gemeentehuis.

(Foto: )
Nieuws uit dorp en wijk

Dorpsvisie Reeuwijk-Dorp leuker dan avondje tv-kijken

  Politiek

REEUWIJK-DORP - “Leuker dan een avondje TV kijken,” liet een deelnemer aan de webinar van dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied naderhand weten. Een mooi compliment! Het dorpsteam heeft afgelopen donderdagavond 25 maart namelijk een webinar georganiseerd om de concept Dorpsvisie 2020–2030 aan de inwoners te presenteren en hun de gelegenheid te geven erop te reageren.

Hoe is de Dorpsvisie tot stand gekomen? Er komen allerlei maatschappelijke veranderingen op ons af, zoals de vergrijzing, de energietransitie en de klimaateffecten. Met de Dorpsvisie probeert het dorpsteam invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente dat op basis van al deze ontwikkelingen wordt gemaakt. In 2020 is hiervoor de werkgroep Dorpsvisie in het leven geroepen, bestaande uit dorpsteamleden en niet-dorpsteamleden. Het oorspronkelijke plan was om in oktober 2020 tijdens de jaarlijkse openbare vergadering over dit onderwerp met inwoners in gesprek te gaan en informatie op te halen, maar deze ging vanwege corona helaas niet door. Er moest dus een alternatief worden bedacht. In september 2020 is daarom een eerste enquête gehouden en na nog een tweede enquête met verdiepingsvragen was al de nodige informatie verkregen. Daarmee is een concept-Dorpsvisie gemaakt.

Webinar
Omdat je met alleen schriftelijke enquêtes toch wat nuance kunt missen, maar je in deze tijd niet met een groep mensen bijeen kunt komen om met elkaar te discussiëren, besloot het dorpsteam als tussenoplossing een webinar te organiseren. Hiervoor kon er coronaproof gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de gemeente.

Donderdagavond 25 maart was het zover. De concept-Dorpsvisie 2020-2030 is door de werkgroepleden vanuit de raadzaal in het gemeentehuis gepresenteerd. Dat gebeurde aan de hand van zes gedefinieerde thema’s: winkelaanbod, wonen, groene omgeving, verkeer, samenleven en duurzaamheid. Zo’n 75 inwoners hebben het webinar bijgewoond. Zij konden hun mening geven over de thema’s en eventueel aanvullende vragen stellen.

Hoe nu verder
Het dorpsteam verwerkt alle input uit het webinar en maakt vervolgens een definitieve versie van de Dorpsvisie. Deze krijgen de inwoners te zijner tijd in de brievenbus. Daarnaast wordt de Dorpsvisie aangeboden aan de gemeente. Vragen die tijdens de webinar zijn gesteld, maar niet op de avond zelf konden worden beantwoord, worden via de mail of via de website beantwoord.

Meer berichten