<p>Locoburgemeester Inge Nieuwenhuizen overhandigt de erepenning</p>

Locoburgemeester Inge Nieuwenhuizen overhandigt de erepenning

(Foto: Bert Verver)

Zilveren erepenning voor oud-burgemeester Christiaan van der Kamp

  Politiek

Na ruim tien jaar heeft burgemeester Christiaan van der Kamp vorige week dinsdag afscheid genomen als ‘burgervader’ van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

door Bert Verver

Tijdens deze vergadering mocht de scheidend burgemeester in de verschillende toespraken veel complimenten in ontvangst nemen met als rode draad de waardering voor zijn grote betrokkenheid bij de dorpen, de buurtschappen, de inwoners en het bedrijfsleven. De grote waardering werd onderstreept door het feit dat Van der Kamp uit handen van locoburgemeester Inge Nieuwenhuizen de zilveren erepenning van de gemeente in ontvangst mocht nemen.

Vertrouwen

Nadat Van der Kamp de voorzittershamer overdroeg aan raadsnestor Henk van der Smit en zijn dank uitsprak over het vertrouwen dat hij van de raad had gekregen was de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve, de eerste spreker die hem in het zonnetje zette. Hij schetste de scheidend burgemeester als een man die geen blad voor de mond nam en initiatiefrijk en veranderingsgezind was. Hij noemde hem een betrokken buurman en een gedreven collega die binnen de regio een belangrijke stem heeft gehad en een grote bijdrage heeft geleverd aan het omvormen van het ISMH tot enkele robuuste diensten waaronder het ODMH. Als dank bood hij een mand met streekproducten en een hotelbon aan.

Burgervader

“Je was niet zomaar een burgemeester. Je was een hele bijzondere en toegewijde burgemeester”, zo begon wethouder Inge Nieuwenhuizen haar toespraak, mede namens haar mede-collegeleden. “Met een groot hart voor de inwoners en de eigen identiteit van onze dorpen. Met een groot hart voor het prachtige buitengebied van onze gemeente en een groot hart voor ondernemend Bodegraven-Reeuwijk. De interne organisatie, met een voor Nederland unieke werkwijze, waarbij de inwoner en het bedrijf centraal staat, smeedde jij tot één geheel”. Zij gaf aan dat het ‘burgervaderschap’ hem echt op het lijf geschreven was hetgeen bleek uit zijn grote betrokkenheid bij hetgeen zich in de dorpen afspeelde en zijn bezoeken aan huwelijksjubilea en inwoners die de 100-jarige leeftijd bereikten. “Maar ook bij verdrietige en tragische ontwikkelingen, of een calamiteit waarbij onze inwoners het slachtoffer waren stond je dicht bij onze inwoners. Bijvoorbeeld de slachtoffers van de MH17 of recent de grote bedrijfsbrand bij Groenland Kip, je was er altijd als één van de eersten bij. Je deed dit met toewijding en wist altijd met iedereen contact te maken en warmte uit te stralen.” Dat hij in vergaderingen door zijn enthousiasme soms wat veel praatte en een tikkeltje eigenwijs was noemde zij als minpuntjes maar dat belette haar niet met warme woorden afscheid te nemen van Van der Kamp en zijn gezin.

Even wennen

Warme woorden waren er ook namens de raad, uitgesproken door nestor Henk van der Smit. Hij memoreerde dat het aanvankelijk voor de raad best wennen was.” Soms wordt gedacht dat de burgemeester het in de gemeente voor het zeggen heeft maar ‘dat valt vies tegen’”, volgens de spreker, “Zeker met een gemeenteraad waarin de leden hun eigen bijdrage willen leveren en de reacties zijn voorbehouden aan de wethouders. Soms was het zichtbaar dat je daar moeite mee had. Een raadsvergadering leiden is hard werken zonder dat iemand in de gaten heeft dat je aan het werk bent”. Van der Smit wees erop dat de inwoners de burgemeester meestal zien als er leuke dingen gebeuren, maar dat er veel meer tijd wordt besteed aan taken die niet of beperkt in de publiciteit komen, zoals spanningen, ernstige ongelukken of rampen. Hij bedankte Van der Kamp dan ook nadrukkelijk voor zijn inzet bij die gebeurtenissen en bij zijn steun aan de inwoners die het laatste jaar te maken hebben gehad onder minder fijne omstandigheden.

Altijd aanwezig

Een zevental fractievoorzitters hadden in korte speeches ook waarderende woorden voor Christiaan van der Kamp maar ook voor zijn echtgenote Marijke en de kinderen, die hun man en vader heel vaak hebben moeten missen en zijn spraken hun waardering uit over de wijze waarop hij zich voor de gemeente heeft ingezet. Aan het slot mocht Kees-Willem van Os, die met een knipoog zei dat zijn éénmansfractie nog wel eens over het hoofd werd gezien, namens de raad en met de woorden “dank geweldige burgervader, die er altijd was als het nodig was” een cadeau overhandigen in de vorm van een tweetal kunstwerken van de lokale kunstenaar Alfons van Leeuwen.

Warme woorden

In zijn afscheidswoord dankte Christiaan van der Kamp de sprekers voor hun warme woorden en ook dankte hij zijn gezin voor de steun die hij altijd had ondervonden.

Ook hij kwam terug op de moeizame beginperiode van de fusiegemeente die zijn start als burgemeester uitdagend maakt, maar, zo stelde hij : “Maar we hebben bergen verzet. En ik zeg heel bewust we: onze fantastische ambtenaren, de opeenvolgende colleges, de gemeenteraden en natuurlijk al die inwoners die zich inzetten voor onze dorpen. Van een fusiegemeente met teveel problemen naar een gemeente die er is voor haar inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. En juist dat blijkt waardevol te zijn in de crisis waar we nog steeds in zitten”. Hij maakte de organisatie een groot compliment over de wijze waarop zij met alle veranderingen en crisissen waren omgegaan en gaf de gemeenteraad de raad mee de organisatie te koesteren omdat er veel te verliezen is en niet zoveel meer te winnen. Hij dankte daarbij de opeenvolgende colleges, de ambtenaren, die hij ‘fantastisch’ noemde, de raad, de griffiers Hans Rijs en John Zwetsloot en alle inwoners die zich inzetten voor de dorpen. Ook dankte hij de leden van de veiligheidsdriehoek voor de zeer goede samenwerking en de steun die hij had gekregen bij de civiele procedure die er gevoerd is tegen de complotverspreiders. Met de woorden “Het ambt heeft mij gebracht wat ik hoopte te vinden. Daarvoor heb ik veel steun en ruimte gekregen van u als raad maar ook van de colleges en van inwoners. De gemeente heeft veel voor elkaar gekregen maar heeft ook nog steeds een fors financieel probleem. Dat komt door de volstrekte willekeurige wijze waarop gemeenten worden gefinancierd”, nam hij afscheid van de raad maar niet nadat hij alle aanwezige raadsleden persoonlijk in enkele, typerende, zinnen had toegesproken. (voor een uitgebreide terugblik op de ambtsperiode van Christiaan van der Kamp verwijzen wij naar het interview in onze krant van 1 september j.l).

Na afloop van het officiële gedeelte was er voor een klein gezelschap de gelegenheid afscheid te nemen van Christiaan van der Kamp, in verband met de coronaperikelen was er geen mogelijkheid voor een uitgebreide afscheidsreceptie maar de inwoners konden de bijeenkomst bijwonen via een livestream.

- - - - †

Bij de foto

Aan het einde van de bijzondere raadsvergadering blikte locoburgemeester Inge Nieuwenhuizen kort terug op de afgelopen 10 jaar en op de bijdrage die Van der Kamp had geleverd aan de vele facetten van het werk . “De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is prachtig. Maar het mooiste van onze gemeente, zijn toch de mensen. En zeker de mensen die zich inzetten voor anderen, voor instellingen, voor onze gemeente! Af en toe kunnen we deze mensen in het zonnetje zetten. Jij hebt je sterk gemaakt voor het ontstaan van een nieuw gemeentelijk decoratiestelsel. Een van jouw favoriete taken als burgervader, zoals je dat zelf hebt genoemd, is het eren en huldigen van inwoners. Dat is ook een hele waardevolle taak. Ik kan dat beamen, nu, op dit moment. Ik ben namelijk zeer vereerd, Christiaan, dat ik de eer heb om ditmaal jou te mogen huldigen. Nu sta jij eens aan die andere kant. Om jou voor altijd aan onze prachtige gemeente te verbinden heeft het college besloten jou de gemeentelijke erepenning toe te kennen. En dat is niet zomaar. Met deze onderscheiding spreken wij onze grote waardering uit voor al jouw bewezen diensten gedurende tien jaar burgemeesterschap van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Je hebt je de afgelopen jaren op een warme, mooie en persoonlijke manier zeer verdienstelijk ingezet voor onze gemeenschap. Daar zijn we je dankbaar voor”.

Met deze woorden overhandigde zij, door de 1,5 meter maatregel iets afstandelijk, de erepenning, naar het ontwerp van edelsmid Jacky de Lima, aan een blij verraste oud-burgemeester.

- - - -

Even wat weetjes

Henk van der Smit wist de volgende feiten te vermelden. Tijdens zijn tienjarige ambtsperiode leidde Christiaan van der Kamp 140 raadsvergaderingen. Daarin werden 854 besluiten genomen en zijn 578 moties en amendementen verwerkt. In deze periode gingen 1058 raadsinformatiebrieven de deur uit. 53 dames en heren maakten in die tijd deel uit van de raad, slechts een enkeling is gebleven. 11 personen moesten worden ingewerkt als wethouder. Gelukkig zijn de griffier en loco-griffier gebleven en kon je steeds op hen terugvallen.

Meer berichten