Gemeentehuis in Bodegraven.
Gemeentehuis in Bodegraven. Foto: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

Nog geen geld voor verhuizing Burgerzaken naar het gemeentehuis

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - In het verlengde van de discussies over de toekomst van het Evertshuis is de afgelopen jaren veelvuldig gesproken over de verplaatsing van de afdeling Burgerzaken vanuit het cultuurhuis naar het gemeentehuis. Of daar nu al geld voor zal worden gereserveerd, is onduidelijk.

door Bert Verver

Organisatorisch wordt de verplaatsing van Burgerzaken wenselijk geacht door zowel de lokale bestuurders als het personeel. Ook inwoners zullen het toejuichen, want nog steeds staan mensen bij het verkeerde adres om hun zaken af te wikkelen.

Omdat verhuizing nu eenmaal bedstro kost, was voor de herinrichting van het gemeentehuis, die in drie fasen plaatsvindt, aanvankelijk een bedrag van 1,6 miljoen euro in de begroting opgenomen. 1 miljoen daarvan stond, zoals wethouder Elly de Vries het uitdrukte, ‘in potlood’ in de begroting, maar was volgens haar al grotendeels weggevloeid, onder andere om tekorten op de sport te dekken. 

Aan de commissie Bestuur & Financiën werd vorige week gevraagd om een bedrag van 600.000 euro vanuit de begroting 2024 vrij te geven voor de eerste fase van de herinrichting van de begane grond en een deel van de eerste verdieping van het gebouw. Voor dat bedrag worden toekomstgerichte werkplekken gerealiseerd en wordt voorzien in een betere beveiliging en toegankelijkheid, zodat ook inwoners met mobiliteitsproblemen beter toegang kunnen krijgen. Het college verwacht een jaarlijkse besparing van 65.000 euro door het vervallen van externe kosten en een efficiëntere inzet van menskracht.

Ongelukkig

In de zogenaamde oplegnotitie bij het voorstel stond dat de vervolgstappen van de herinrichting gefinancierd zouden worden uit ‘bestaande budgetten’. Deze passage leverde de nodige verwarring op, omdat tijdens het debat bleek dat dat budget voor het grootste deel niet meer beschikbaar was. Jacob Biemond (SGP) vond de timing van het voorstel ongelukkig, omdat de zojuist vastgestelde begroting aanzienlijke lastenverzwaring laat zien voor de inwoners. Hij was ook van mening dat eerst het businessplan voor het Evertshuis afgewacht moet worden, omdat het vertrek van Burgerzaken uit het cultuurhuis daar een financiële aderlating zou opleveren. 

Dat laatste punt was ook voor meer partijen een reden om zich terughoudend op te stellen tegenover het kredietverzoek. Bas Otting (D66) wilde weten wat de verhuizing zou betekenen voor andere huurders zoals het Sociaal Team. Nico de Heij (CDA), die zich later overigens wel kon vinden in het voorstel, vroeg of het allemaal niet wat simpeler en goedkoper kon.

Wethouder Elly de Vries liet zich door de kritiek niet van de wijs brengen en verdedigde het voorstel door een warm pleidooi te houden over de voordelen van de verhuizing. Volgens haar was het onwenselijk de ambtelijke organisatie te laten wachten op de besluiten die op zijn vroegst in mei 2024 genomen worden. Zij wees er daarbij op dat zaken als beveiliging en toegankelijkheid sowieso aangepakt moeten worden.

Meer inzicht

Verschillende fracties bleven ook in de tweede termijn van mening dat er eerst meer duidelijkheid moest komen over de financiering van alle drie de fasen. Dat klemde des te meer, omdat de wethouder in haar beantwoording aangegeven had dat het resterende bedrag van 1 miljoen van het oorspronkelijke budget niet zomaar meer beschikbaar was. Hoewel zij benadrukte dat de vraag nu slechts om het eerste krediet van 600.000 euro ging, zegde zij, na aandringen door een meerderheid van de commissieleden, toe zo spoedig mogelijk meer inzicht te geven in de kosten van de andere fasen, zodat het totale financiële plaatje duidelijker wordt. Onzeker is of dat voor de komende raadsvergadering afgerond zal zijn. De kans is groot dat het eerst in de commissievergadering van 13 december opnieuw aan de orde komt.

Advertentie

Categorieën