Logo kobr.nl

Brede steun voor erfgoedbeleid

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad omarmt de beleidsnota Cultuurhistorie, waarbij vele panden en objecten binnen de gemeentegrenzen een beschermde status krijgen. Dat loopt uiteen van het predicaat 'redelijk' tot 'hoog plus'.

Er zit ook een financiële paragraaf bij de nota, waarbij er tegemoetkoming wordt voorgesteld voor de eigenaren, onder andere in de vorm van een lagere WOZ-aanslag. Dit finan­ciële deel kent nog diverse haken en ogen en wordt daarom later apart behandeld. Nu ging het om de vraag om de inventarisatie van de cultuurhistorie en bescherming helpt om het erfgoed te bewaren. Daarvoor is brede steun in de raad.

Richard van Duuren (CDA) gaf aan dat er een spanningsveld is omdat je praat over eigendommen van inwoners en dit moet afzetten tegen het algemeen belang van erfgoed. Lisbeth
Hertogh (PvdA) ziet dat niet als tegenstelling, omdat erfgoed juist van belang is voor de inwoners." Overigens werden in dit kader ook de woningen aan de Raadhuisweg nadrukkelijk genoemd vanwege de beeldbepalende aanblik. En er werd gewezen op de landschapselementen en natuurhistorie, een onderwerp dat volgt op de cultuurhistorie. Wethouder Van den Heuvel: "Ja, je hebt het gevoel dat je met de beleidsnota het particuliere domein binnendringt, maar ik merk ook dat veel mensen er juist voor kiezen om in zo'n fraai pand te wonen en hun best doen dit erfgoed te bewaren. Wij willen als gemeente met dit beleid die mensen daarbij gaan helpen. Hoe precies dat volgt nog, nu was het vooral een ontdekkingstocht wat voor fraais we allemaal in onze gemeente hebben."

Tekst: Paul Engels

Meer berichten