Logo kobr.nl

D66 gaat voor onderwijs, duurzaamheid en meedoen

Bodegraven-Reeuwijk - Het verkiezingsprogramma van D66 Bodegraven-Reeuwijk heeft drie belangrijke themaís: (1) Beter Leren: meer gelijke kansen voor kinderen. (2) Duurzaam Leven: onder andere meer bomen planten en duurzame energieopwekking. (3) Echt Meedoen: de partij wil inzetten op een nieuwe, effectievere manier om de inwoners mee te laten beslissen. Lijsttrekker Elly de Vries: ìOns lokale programma komt voort uit de afgelopen jaren, waarin we steeds in gesprek zijn gegaan met mensen in onze gemeente.î D66 wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over hun omgeving. Daarom wordt er de komende jaren samen met de inwoners geÎxperimenteerd om hun kennis en kunde in te zetten bij de besluitvorming over de inrichting van de eigen leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld met een systeem waarbij inwoners worden ingeloot en uitgenodigd door de burgemeester om deel te nemen aan een dorps- of wijkraad. ìHierbij krijgen
deze deelnemers ondersteuning van het gemeente≠lijk apparaat. Op den duur willen we ook dat iedere dorps- en wijkraad een eigen budget ontvangt, te besteden volgens nog te bepalen spelregels. En D66 wil echt meedoen de komende vier jaar als coalitiepartij. We zijn daar klaar voor,î zegt Elly de Vries. ìOns programma staat bol van de ambitie.î Het volledige programma staat op https://tinyurl.com/D66BRProgramma.

Meer berichten