Logo kobr.nl
Foto:

Tess en Tinus Niesing 'boeren' met hart voor de natuur

Reeuwijk – Zeker weten dat menig Boskoper en Reeuwijker het familiebedrijf Niesing op de Wijkdijk kent dat al sinds 1948 bestaat. Inmiddels is het uitgegroeid tot een modern boerenbedrijf waar Tinus (57) en dochter Tess (22) Niesing samen aan het roer staan. Op hun 85 hectare grond – verdeeld over percelen in Boskoop/Reeuwijk en Polder Bloemendaal tussen Waddinxveen en Gouda - houden zij ongeveer 100 melkkoeien en een kleinere kudde wagyu's (Japans rundvee). Zij runnen hun bedrijf het hele jaar door met groot respect voor de natuur. En ieder jaar tussen eind februari en half juni helpen zij weidevogels. Omdat de natuur die hulp keihard nodig heeft.

"Natuur inclusieve landbouw betekent dat wij op zo'n manier werken dat we zuinig zijn op de natuur om ons heen. Wij werken duurzaam en wij werken hard aan de beste leefomgeving voor weidevogels. We weten allemaal dat vogels als de kievit en de grutto in aantallen flink achteruit gaan en dat is zorgwekkend. De vogels hebben na hun lange reis van wel 5000 kilometer uit zonnige oorden veel gewicht verloren en moeten dat in zeer korte tijd weer op peil zien te krijgen om zich succesvol voort te kunnen planten. Vanaf eind februari bereiden wij ons voor op hun komst door greppels tussen de weilanden 'vol met water te zetten'; plasdras. Dit 'plasdras' is voor weidevogels een walhalla om aan te sterken en veel te eten. Wanneer ze onze weilanden kiezen gaan ze hier bijna op zeker ook paren en broeden. Onderzoeken laten zien dat weidevogels jaarlijks terugkeren naar dezelfde plek. Eenmaal geland bij ons is het natuurlijk vooral belangrijk dat er voldoende voedsel is: voor zichzelf en later ook voor hun jongen. Kruidenrijk grasland is het beste omdat daar grote diversiteit aan planten en bloemen groeit en die trekken veel meer soorten insecten aan. Daarnaast werken we ook veel met vaste mest wat een positieve invloed heeft op het bodemleven. In Polder Bloemendaal gaan we zelfs nog een stap verder met onze kudde Wagyu's: zij zijn een onmisbare schakel voor de perfecte leefomgeving voor de weidevogels.

Nestbescherming deden en doen wij altijd al, maar we doen meer dan dat. Want met alleen de eieren beschermen ben je er zeker niet. Zo werken we samen met de weidevogel coördinator die actief in de gaten houdt waar de weidevogels zitten. Hierdoor weten we wanneer we waar kunnen maaien en waar we de koeien buiten laten lopen: niet wanneer vogels aan het broeden zijn en ook niet wanneer de kuikens net uit het ei zijn. Zonder beschutting van het hogere gras vallen ze zeker ten prooi aan buizerds of reigers. Wij maaien dus in etappes en kiezen telkens de percelen waar de koeien grazen. Dat is vaak niet de meest efficiënte manier van werken, het geeft ons zelfs extra werk, maar we doen het omdat het noodzakelijk is om de weidevogel een eerlijke kans te geven. Binnen onze bedrijfsvoering geven de weidevogels ons veel plezier en voldoening!"

Meer berichten