Logo kobr.nl

Zorgen rondom bouw nieuwe woningen Vlietkade

Bodegraven - De gemeente heeft een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een drietal woningen naast het huis Vlietkade 1 in Bodegraven. Bewoners van de Vlietkade hebben grote bedenkingen tegen de nieuwbouw, zo lieten zij tijdens de inspraakraad merken. Eenduidig zijn die bedenkingen echter niet, want de één vreest parkeeroverlast, een ander inbraak op de privacy.

Bij nagenoeg alle bewoners zijn er grote zorgen om de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, aldus de woordvoerder Johnny Hartman. De bewoners moeten, met een lange loopafstand, parkeren op de Dammekant waar ruimte is voor 35,2 parkeerplek terwijl er volgens de normen een ruimte voor 57,6 parkeerplaats nodig is. De parkeernood wordt nu nog opgelost door het parkeren op het privéterrein van Versluys. De bewoners voelen zich niet serieus genomen bij de oplossing van de problematiek, die nog wordt versterkt door de beoogde nieuwbouw. Zij vragen om een duidelijke visie met concrete plannen voor het gebied.

Een ander conflictpunt is de bouw van een woning op enkele meters van de erfgrens van de woning Vlietkade 1. Voor deze woning is een vergunning afgegeven, zeer tegen de zin van de bewoner van nummer 1. Daarbij gaat het niet alleen om de parkeerproblematiek maar ook om het verlies van privacy. Inmiddels is die vergunning door de rechtbank geschorst, maar de rechter heeft geoordeeld dat zowel het parkeren als de privacykwestie afdoende zijn behandeld. De schorsing komt voort uit het feit dat er een 'verklaring van geen bedenkingen' is afgegeven zonder expliciete toestemming van de raad. Dat is een gevolg van de in Bodegraven-Reeuwijk, maar ook in andere gemeenten, gevolgde procedure dat de raad uit eigen initiatief moet reageren op de mededeling dat het college voornemens is zo'n verklaring af te geven. Blijft die reactie uit dan wordt de verklaring afgegeven; deze handelwijze wordt door de rechtbank als onjuist beoordeeld.

Gesprekken tussen de bewoner van de Vlietkade en de nieuwe huiseigenaar en de ontwikkelaar hebben niet tot een oplossing geleid, reden voor de laatstgenoemde partijen om zich tot de raad te wenden met het verzoek de procedurele kant van de zaak zo snel mogelijk te repareren, zodat de bouw ter hand kan worden genomen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten