Beeld: pexels.com
Beeld: pexels.com

Nieuws Dorp en Wijk

Algemeen Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws Dorpsteam Plassengebied

Onlangs heeft het dorpsteam Plassengebied een mini-enquête uitgezet onder het bewonerspanel en via verschillende buurtapp-groepen. 78 mensen hebben de enquête ingevuld. De enquête ging met name over de snelheid van het autoverkeer in het plassengebied. Ook op andere wijzen is aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid.

Op basis van de antwoorden op de enquête lijkt het erop dat hoe dieper men het plassengebied in gaat, hoe beter de huidige snelheid van 60 km/u past. Ruwweg ligt de scheidslijn ter hoogte van de Ree/Lecksdijk, dichter bij Reeuwijk-Brug is 60 km/u te hard. 

Metingen van de gemeente hebben overigens onlangs aangetoond dat de gemiddelde snelheid in het gebied 45 kilometer per uur bedraagt. Blijkbaar is het vertoonde rijgedrag van (voornamelijk) bewoners niet consistent met de in deze enquête aangegeven gewenste snelheden. Het hoofd zegt dus blijkbaar iets anders dan de voet. Op www.plassengebied.dorpenwijk.nl vindt u de volledige enquêteresultaten.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

Donderdagavond 6 oktober organiseert het Dorpsteam zijn jaarlijkse openbare bijeenkomst, hét moment om meer te horen over de status van bouwplannen in het dorp, hoe men een buurtsuper heeft opgezet in Polsbroek en om laagdrempelig in contact te komen met mensen van de gemeente. En minstens zo belangrijk: gezellig napraten met mensen uit je omgeving! Om 19.30 uur is er inloop met koffie/thee en om 20.00 uur begint het programma in Amicitia. U komt toch ook?

Als Dorpsteam hebben we al meerdere keren de wateroverlast op de Reewal aangekaart en ook de Verenigde Ondernemers Reeuwijk-Dorp en Tempel (VORT) heeft hiervan melding gemaakt. Op 29 september heeft een projectleider van de gemeente de situatie bekeken. Als het gaat vriezen, wordt de situatie erg gevaarlijk, dus we vinden het belangrijk dat dit vóór de winter wordt opgelost. We vragen bij de gemeente na wat men hieraan gaat doen en benadrukken nogmaals de urgentie.

Er is overleg geweest over de oversteekplaats op de Dorpsweg met de gemeente, het Dorpsteam, de school en de verkeersouder van school, tevens vertegenwoordiger van VORT. Er is nu een definitief plan waarmee de oversteekplaats een stuk veiliger gaat worden. Een overzicht van de wijzigingen komt op onze website.

De herinrichting van de Kerkweg is bijna klaar. De belijning en de afscheidingen tussen de weg en het fietspad moeten nog worden aangebracht. Het groen wordt in november aangeplant. Het Dorpsteam heeft ook tijdens de werkzaamheden een vinger aan de pols gehouden en afwijkingen van het herinrichtingsplan aangekaart zodat een en ander aangepast wordt.

Het Dorpsteam heeft enige tijd geleden bij de informatie over de herverdeling van ondergrondse afvalcontainers die we van de gemeente hebben gekregen, enkele opmerkingen/kritische kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente het plan een klein beetje aangepast. Op een aantal vragen hebben we echter geen antwoord gekregen. We stellen hier weer vragen over aan de gemeente.

Dorpsteam Reeuwijk-Brug

Wat gaat een maand snel voorbij! Natuurlijk zijn er dagen die niet opschieten in de tijd, maar het is zomaar weer een maand verder als je naar de kalender kijkt.

Na een hete en droge zomer gaat de tijd naar de herfst en de koudere en natte dagen. Ze worden ook alweer korter. Dat wil zeggen dat het plantseizoen begint. Wij zijn in de afgelopen weken de kern door gelopen op zoek naar groenvoorzieningen die de zomer niet hebben overleefd, maar ook naar plekken waar nog extra groen aangeplant kan worden. We willen Reeuwijk-Brug graag nog iets groener maken. Vanuit onze bebouwde omgeving zit je immers direct in het groene buitengebied. We willen de overgang zo geleidelijk mogelijk maken.

Daarbij kan de hitte in een bebouwde omgeving omlaag dankzij groenvoorzieningen. Daarvoor is niet eens zoveel volume nodig. In een stenige omgeving, waar geen ruimte is voor grote bomen of waar een parkeerplaats opgeofferd zou moeten worden voor een groenvak, passen vaak nog wel geveltuintjes. U kent het wel: ‘Tegel eruit, plant erin!’. Alle beetjes helpen. Doet u het met uw buren of met de hele straat, dan komt er vanzelf meer volume.

Wij willen u daar graag bij helpen! Heeft u ideeën voor een aanpassing van het gemeentegroen, dan horen we dat ook graag van u. 

U weet ons te vinden via reeuwijk-brug@dorpenwijk.nl