Bram Tack en Maartje van der Veen.
Bram Tack en Maartje van der Veen. Foto: Stefanie Peters

Alle beetjes helpen het klimaat

Duurzaam

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Mijnklimaatpartij was tot voor kort een politieke partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 sleepte de beweging een halve zetel in de wacht; net niet genoeg om onderdeel van de gemeenteraad te worden. Sinds kort zijn ze een burgerinitiatief. De doelstelling is hetzelfde gebleven: van Bodegraven-Reeuwijk een klimaatneutrale gemeente maken. Voorzitter Bram Tack: “We willen het verschil maken en dingen op de rails zetten die effect hebben.”

door Stefanie Peters

De verandering van politieke partij naar burgerinitiatief was niet omdat ze niet geloofden in het politieke bedrijf, maar omdat ze het podium van een gemeenteraad misten. Ook zijn ze nu vrijer in hun doen en laten. Als politieke partij was
mijnklimaatpartij voor andere partijen een concurrent en sommige organisaties zoals bedrijven en verenigingen stonden ook niet te springen om met een politieke partij samen te werken. Bram: “We hebben dus onze knopen geteld en de balans opgemaakt: voor ons was het vaker een nadeel dan een voordeel. We organiseerden een online enquête onder onze aanhangers en die liet ook zien dat er instemming was om het politieke spoor te verlaten. Maar het doel wat we al hadden als politieke partij, een beweging zijn voor klimaatactie binnen gemeente Bodegraven-Reeuwijk, dat blijft staan.”

Mijnklimaatpartij gaat zich dus nu helemaal focussen op ‘meet-ups’. Algemeen lid Maartje van der Veen: “We starten elk seizoen een nieuwe werkgroep (meet-up) op met een nieuw thema en zorgen dat dit onderwerp daardoor de nodige aandacht krijgt. Doordat we telkens nieuwe groepjes starten, hopen we meer mensen aan te trekken. De een vindt vegetarisch eten heel interessant en de ander het planten van meer bomen. We hopen met al die onderwerpen een toegankelijke beweging te worden die mensen inspireert en motiveert.” Er zijn inmiddels al zes meet-ups aan de slag met de onderwerpen bomen planten, ruilen en delen, olivijn, elektrische deelauto’s, schoolmoestuinen en vega eten.

Ervaren dat het werkt

Als er steeds meer mensen betrokken raken bij de thema’s van mijnklimaatpartij, dan zal op een gegeven moment de gemeente daar ook iets mee moeten, is het idee. Moet de gemeente kiezen tussen parkeerplaatsen en bomen, dan hoopt mijnklimaatpartij te stimuleren dat het dat laatste wordt. Dat gaat natuurlijk stapje voor stapje; je kunt niet in een keer alle parkeerplaatsen opheffen. Maartje: “We moeten langzaam naar een ander concept gaan. Denk aan elektrische deelauto’s: hoe mooi zou het zijn als we die in iedere woonkern hebben? Dat iedereen altijd een auto kan pakken, terwijl er in de straat steeds meer ruimte komt voor spelen en groen?”

Maar om daarvoor de geesten rijp te maken moet je laten zien dat het werkt. “Daarom begint de meet-up auto delen in één kern. Dat willen we dan uitbreiden naar andere kernen. Het is belangrijk dat mensen echt zelf ervaren dat het kan.” Maartje ziet de kracht hiervan in haar omgeving. “Je kunt het allemaal wel lezen, maar mensen moeten gewoon een keer meemaken dat het werkt. Ik heb bijvoorbeeld een elektrische auto. Ik ging laatst met vriendinnen op pad en een van hen zei: ‘Lukt dat wel met opladen?’ Vervolgens reden we zonder enige moeite naar Frankrijk. Door die ervaring is zij ook anders gaan denken over elektrisch rijden.” Maartje denkt dat hetzelfde geldt voor autodelen, groene gevels en vegetarisch eten.

Zonnebloem-oliemannetje

Mijnklimaatpartij ziet een rol voor zichzelf in bewustwording creëren bij consumenten, maar vooral de overheid en bedrijven zijn uiteindelijk nodig om grote veranderingen door te voeren. Bram: “Ondanks dat we geen partij meer zijn aan de politieke tafel, zijn we heel benieuwd hoe het gemeentebestuur denkt dat wij 55 procent CO2-reductie gaan halen. Beleid opschrijven, dat lukt wel, maar daadwerkelijk die stappen zetten, is lastig. Je hebt dan te maken met allerlei belangen. De bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk doen al veel en ook de boeren zijn welwillend, mits zij zicht hebben op continuïteit. Maar het is nog te klein, nog te weinig. Het moet echt meer worden.” Maartje: “Wij hopen een soort zonnebloemoliemannetje te zijn, om mensen en initiatieven samen te brengen.”

De uitdagingen zijn groot en soms is het lastig moed te houden. Maar de boodschap van Bram en Maartje is simpel: “Kom erbij! Alle beetjes helpen, je bent niet alleen. Steeds meer mensen doen mee. En daar moeten we het van hebben.” Maartje: “Uiteindelijk wordt de groep die het anders wil steeds groter en kom je op een kantelpunt. Haak dus gewoon aan!”

De volgende meet-up is op 2 september. Het thema is dan groene gevels. Kijk voor meer informatie op www.mijnklimaatpartij.nl.

Advertentie

Categorieën