Start van het project met vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn, Belangenvereniging Zwammerdam en bewoners van de Molenstraat en Akerboomseweg.
Start van het project met vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn, Belangenvereniging Zwammerdam en bewoners van de Molenstraat en Akerboomseweg. Foto: Safety-safe

Snelheidsmeterspaarpot in Zwammerdam

Human Interest

Snelheidsmeterspaarpot in Zwammerdam

ZWAMMERDAM - De Molenstraat, met in het verlengde de Akerboomseweg, is een bekende doorgangsroute in Zwammerdam. Niet alleen voor (agrarisch) bestemmingsverkeer, ook voor sluipverkeer via Nieuwkoop. Dat levert overlast op, maar hoeveel precies? Omwonenden en Belangenvereniging Zwammerdam sloegen de handen ineen voor een nieuwe snelheidsmeter.

door Cil Vrij

De overlast van het sluipverkeer wordt verschillend ervaren. Niet alleen zorgen de trillingen voor schade in de over het algemeen wat oudere woningen; er is ook sprake van geluidsoverlast. Daarbij ontstaan door de snelheid gevaarlijke situaties voor het fietsverkeer. De herinrichting heeft de situatie niet verbeterd. Daarom hebben de bewoners de handen ineengeslagen en in overleg met Belangenvereniging Zwammerdam het probleem voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder. 

“Naar aanleiding van een signaal van de bewoners van de Molenstraat in Zwammerdam inzake verkeersoverlast bij hen in de straat deed wethouder Relus Breeuwsma van de gemeente Alphen aan den Rijn het voorstel om een meting te houden, maar dan wel een meting met een positieve twist,” vertelt Eveline Prins, voorzitter van Belangenvereniging Zwammerdam.

Meten is weten

Op 20 september 2023 is onder grote belangstelling van de bewoners en de belangenvereniging een ‘snelheidsmeterspaarpot’ geplaatst in de Molenstraat: een snelheidsmeter die beloont en niet bestraft. Ieder voertuig dat langs de meter reed, werd getest op snelheid. Voor de voertuigen die zich aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur hielden, is een bedrag in een digitale spaarpot gestort. De stand was live te volgen op de meter, evenals de snelheid waarmee de meter op dat moment werd gepasseerd. Om het bedrag te bepalen waren zeven meetpunten in de straat. Bij het correct passeren van de meetpunten kon 7 cent verdiend worden.

Wij-gevoel

“Uiteraard heeft ook een bewoner getest hoe dit werkt met een snelle fiets, en of er ook ‘strafpunten’ uitgedeeld werden als men toch te hard langs de meter reed,” vertelt Eveline verder. “Maar de snelheidsmeter werkte zoals beloofd.  

Het geld dat is opgehaald, mag besteed worden aan een project in Zwammerdam. Hierover was inspraak mogelijk via de website van de ontwikkelaar van deze meter: Safetyssafe. Dat dit zorgde voor een ‘wij-gevoel’ om samen met de beloning aan de slag te gaan, bleek wel toen er even sprake was van een tijdelijke afsluiting van een deel van de weg. Dit zou de telling en dus de opbrengst ongunstig kunnen beïnvloeden, dus trok een bewoner, met succes, aan de bel bij de betreffende instantie.

Maatregelen

Eveline onderbouwt het verhaal met wat cijfers. “Voordat de meter geplaatst is, is er een ‘nulmeting’ gedaan. Er werd vastgesteld dat 20 procent van de passanten zich aan de geldende 30 kilometer per uur hield. Ten tijde van de snelheidsmeterspaarpot was dit 40 procent van de passsanten.”

“Ze deden een plas, pakten hun jas en alles bleef zoals het was?” vraagt een van de bewoners met een knipoog. In de praktijk blijkt namelijk dat de goede voornemens na een maand zijn vervaagd. Er moeten dus structurele maatregelen getroffen worden. De verkeersadviseurs van Safety-safe gaan hierover een advies uitbrengen aan de gemeente Alphen aan den Rijn.

Spaarpot

Het totaalbedrag na een maand tijd is 1110,24 euro. Dit bedrag is op 23 oktober door kinderburgemeester Yfke symbolisch overhandigd aan de bewoners van de Molenstraat in de persoon van bewoner Dick Regtvoort. Dick is geboren en getogen in de Molenstraat. “Het was een mooi project, met een leuke prijs die besteed kan worden aan de groenvoorziening in de straat, maar mijn zorgen zijn niet weggenomen,” aldus Dick. “Er is aangetoond dat er echt iets moet gebeuren, maar het blijft onduidelijk wat en wanneer.”

Inmiddels wordt er ‘gespaard’ in Koudekerk aan de Rijn, waar de snelheidsmeterspaarpot nog dezelfde dag naartoe is verhuisd.

Symbolisch overhandigt kinderburgemeester Yfke het behaalde bedrag in de spaarpot  aan Dick Regtvoort.
Symbolisch overhandigt kinderburgemeester Yfke het behaalde bedrag in de spaarpot  aan Dick Regtvoort.