Logo kobr.nl
de plaats waar de zorgwoningen gebouwd moeten worden
de plaats waar de zorgwoningen gebouwd moeten worden (Foto: Bert Verver)

Plannen voor zorgcomplex op plaats van oude Kerverland in Waarder

  Politiek

Waarder - Het ziet er naar uit dat er in de toekomst een nieuw complex met zorgwoningen gebouwd gaat worden in Waarder. Dat bleek uit een presentatie die raadsleden tijdens de inspraakraad voorgeschoteld kregen door Aart Jan Verdoold van projectontwikkelaar Dunavast. De presentatie was uitsluitend bedoeld om de lokale politici mee te nemen in de beeldvorming en maakte geen onderdeel uit van een eventuele procedure voor een aanpassing van het bestemmingsplan.

De ontwikkeling van de Maxima III locatie bestaat uit een tweetal componenten. De bedoeling is dat er langs de Prins Willem Alexanderstraat 6 eengezinswoningen in de koopsector worden gebouwd. De vergunningen voor deze woningen zijn al verleend en de eerste kopers hebben zich al gemeld. Volgens de huidige plannen zal het grootste complex echter gebouwd worden met het front aan de Molendijk. Door de vorige projectontwikkelaar waren op die plek 13 koopwoningen gedacht, maar de huidige eigenaar Dunavast ziet de verkoop van die woningen, die 3 tot 4 ton zouden moeten kosten, niet als kansrijk. De ontwikkelaar wil daarom inzetten op de bouw van een zorgcomplex waarvoor volgens Verdoold voldoende belangstelling zal zijn; deze verwachting is o.a. gebaseerd op een demografisch rapport van Alzheimer Nederland. In dat rapport wordt er van uitgegaan dat er in de periode tot 2025 in de gemeente in ieder geval 130 mensen bijkomen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het complex zal, als het volgens het huidige ontwerp gerealiseerd kan worden, 34 woningen bevatten. Zes daarvan zullen als sociale huurwoningen beschikbaar komen, voor de andere woningen heeft de ontwikkelaar een prijs van rond de € 1300,- per maand in gedachte, inclusief bijkomende kosten als verwarming en elektra. Het is de bedoeling dat er op de tweede etage zorgappartementen komen die ook door (echt)paren bewoond kunnen worden. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de openbare ruimte met veel groene elementen en een mooie aansluiting op de historische Kerverwetering.

Behoefte

Naar aanleiding van vragen wist wethouder Kees Oskam te melden dat het door de gemeente gehanteerde regel dat 20% van de woningbouw in de sociale sector gebouwd moet worden in dit geval niet van toepassing is, omdat het een onderdeel is van de algehele ontwikkeling van de Maximalocatie waarbinnen al een groot aantal huurwoningen zijn gebouwd. Hij vreesde niet dat de keuze voor zorgwoningen tot hogere kosten voor de gemeente zal leiden, omdat de huur door de bewoners zelf moet worden opgebracht en de zorgcomponent ten laste zal komen voor de zorgverzekeraars.

Bekend is dat het dorpsteam niet ingenomen is met de bouw van een zorgcomplex en meer zou willen inzetten op starterswoningen. In een uitgebreide brief, die vanavond op de agenda staat van de commissie Bestuur en Financiën, brengen zij hun standpunt naar voren. Uit de presentatie bleek wel dat hun wensen op de oude Kerverland-locatie prijstechnisch moeilijk realiseerbaar zullen zijn. De wethouder onderkende die behoefte wel, maar wil daarvoor eerder inzetten op plannen die voor de gemeentelijke grond aan de Kromme Kamp kunnen worden ontwikkeld.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten