Nieuwe wethouders treden in juni aan

Algemeen

Bodegraven-Reeuwijk

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt op 1 juni aanstaande het nieuwe college van B en W geïnstalleerd. Twee wethouders keren terug: Dirk-Jan Knol (CDA) en Jan Leendert van den Heuvel (SGP). Nieuwe wethouders zullen zijn Robin Kersbergen (VVD) en Elly de Vries (D66).

door Henri Stolwijk

Het nieuwe college wordt gesteund door de coalitie van CDA, SGP, VVD en D66, die in alle rust met elkaar hebben onderhandeld. Inmiddels zijn alle afspraken vastgelegd in een document. Dat wordt momenteel door de betrokken partijen besproken met de achterban, waarna een definitieve versie moet worden gedicht. De gesprekken worden gehouden onder voorzitterschap van CDA-prominent Koos Karssen. Alle betrokkenen spreken van een positieve sfeer.

Uitstel

Het aanvankelijke idee om de nieuwe wethouders te installeren op 25 mei tijdens de reguliere raadsvergadering is van de baan. Een van de redenen is dat veel raadsleden die avond ook de finalewedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma in de Conference League willen bekijken. Bovendien lijken er weinig belangrijke agendapunten te zijn, zodat de raad die avond snel klaar kan zijn.

Herstelplan

Leidraad bij de onderhandelingen vormt het Herstelplan, dat een aanzet is om Bodegraven-Reeuwijk financieel weer gezond te krijgen. De oplopende schuld, inmiddels meer dan 170 miljoen euro, noopt tot ingrijpende aanpassingen en keuzes in het beleid. 

Speciale aandacht krijgen onderwerpen als woningbouw en de toekomst van het Evertshuis. Belangrijk is ook dat de ambtelijke organisatie op een andere leest wordt geschoeid, waarbij hiërarchische verhoudingen terugkeren en weer afdelingen gevormd worden. 

Afscheid

Drie huidige wethouders nemen afscheid: Odd Wagner van GroenLinks, Gerrit van Eijk van de VVD en Kees Oskam van de ChristenUnie. Gelet op hun leeftijd hebben deze wethouders niet of nauwelijks recht op wachtgeld. Van den Heuvel, Kersbergen en De Vries zijn bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen gekozen als raadslid, hun zetel zal dus door een ander bezet moeten worden. Gelet op de positie op de lijst en de uitslag van de verkiezingen zouden dat respectievelijk Jacob Biemond (SGP), Gerrit Jan Ankoné (VVD) en Leon Prijs (D66) zijn.

De gemeenteraad bestaat uit 25 leden, onder wie straks na het vertrek van Elly de Vries zes vrouwen. Van grote diversiteit is verder geen sprake: alle raadsleden zijn wit en autochtoon.