Complotdenkers schenden grafrust op begraafplaats Vredehof: Veel onrust en verdriet bij nabestaanden | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
<p>De door actievoerders neergelegde bloemen. De genoemde Joost Knevel is oud-Bodegraver, gevlucht naar Spanje en een van drijvende krachten achter de complotbeweging.&nbsp;</p>

De door actievoerders neergelegde bloemen. De genoemde Joost Knevel is oud-Bodegraver, gevlucht naar Spanje en een van drijvende krachten achter de complotbeweging. 

(Foto: )

Complotdenkers schenden grafrust op begraafplaats Vredehof: Veel onrust en verdriet bij nabestaanden

BODEGRAVEN - Op de Bodegraafse begraafplaats Vredehof hebben actievoerders afgelopen twee weken bloemen en briefjes neergelegd bij de graven van jong overledenen omdat zij denken dat er sprake is van moord door een satanisch pedonetwerk. De acties hebben tot veel onrust en verdriet geleid bij de nabestaanden en bij degenen die ten onrechte beschuldigd worden van deelname aan het netwerk. De protestuitingen zijn inmiddels van de graven verwijderd en naar een plek op de parkeerplaats gebracht.

Burgemeester Christiaan van der Kamp noemt de acties verwerpelijk en heeft inmiddels zijn medeleven betuigd bij een aantal nabestaanden door wie de acties als zeer pijnlijk en soms ook als bedreigend worden ervaren. “Een begraafplaats is geen plaats om actie te voeren. Het is een rustplaats en geen plek waar actievoerders thuis horen. Het is verwerpelijk wat hier gebeurd,” aldus de burgemeester. Hij roept daarbij ook goedwillende burgers die bloemen neerleggen op om dat niet te doen, omdat ook dat onrust veroorzaakt en indirect kan worden opgevat als een steunbetuiging aan de complotdenkers. De burgemeester geeft daarbij wel aan dat het leggen van bloemen op zich geen strafbaar feit is.

De gemeente heeft besloten de protestuitingen over te brengen naar een centrale plaats. Tot die protestuitingen behoren ook briefjes met teksten die intimiderend overkomen. Zo wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar de bekende RIVM-directeur Jaap van Dissel als deelnemer aan het pedonetwerk. Volgens de burgemeester is Van Dissel nooit in Bodegraven geweest en zal hij nauwelijks weten waar het ligt. Het RIVM heeft overigens al aangifte gedaan tegen het uiten van deze beschuldigingen.

Al zes maanden
Het leggen van bloemen en de plaatsing van protestuitingen is iets van de laatste weken, maar al een half jaar geleden waren er via sociale media geluiden dat er iets zou plaatsvinden. Op andere plekken in het land werden al bloemen gelegd, bijvoorbeeld bij de herdenkingsplekken van de vermoorde Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen, maar ook bij ziekenhuizen en overheidsinstellingen. Hoewel aanvankelijk de hoop was dat de acties zouden overwaaien, hebben ze zich naar Bodegraven-Reeuwijk uitgebreid. Zo zijn er ook bloemen gelegd en teksten aangebracht bij het gemeentehuis. Ook bij het woonhuis van de burgemeester zijn bloemen neergelegd.

Inmiddels ontvangen de medewerkers van het gemeentelijke klantcontactcentrum soms tientallen intimiderende telefoontjes per dag. Weergave van die gesprekken worden soms in verknipte, misleidende vorm op sociale media geplaatst, waarmee een beeld wordt gecreëerd dat de complotdenkers gelijk hebben. Volgens de burgemeester gaat het om een landelijk fenomeen dat in breed verband met elkaar besproken moet worden. Afgelopen zondagmorgen heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus overigens met de burgemeester gebeld om zijn zorgen te delen en hem steun toegezegd.

Aangifte
Een van de hoofdpersonen van deze complotdenkers, die sympathisanten oproept om dit soort acties uit te voeren, is aangehouden in Noord-Ierland. Hij is in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland op borgtocht vrijgelaten en ziet in Nederland een rechtszaak tegemoet. Een van de andere kopstukken van deze complotdenkers houdt zich schuil in Spanje.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk laat weten aangifte te doen op grond van smaad, laster en opruiing en heeft op het gebied van veiligheid een aantal niet nader gespecificeerde maatregelen genomen.

Meer berichten