Afbeelding

APK

Column Een eigen kijk op

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid en het milieu te beschermen (bron: RDW). Veelal wordt de APK door de autobezitter gecombineerd met een onderhoudsbeurt. Immers, iedereen weet dat met goed onderhoud de levensduur van de auto wordt verlengd. Om dezelfde reden wordt ook de CV-ketel, het schilderwerk en (o.a. in mijn geval) de racefiets voorzien van een regelmatige onderhoudsbeurt. Over het nut en noodzaak van dit preventieve onderhoud bestaat weinig discussie. Dan is het toch vreemd dat slechts weinigen onder ons hun financiële huishouden regelmatig laten onderhouden. Meestal gaat het als volgt: bij een bepaalde gebeurtenis (koop van een woning of overlijden van een familielid) wordt een financieel product "gekocht," welke op dat moment past bij de wensen en doelstellingen. Vanwege het feit dat financiële zaken over het algemeen ingewikkeld en weinig interessant worden gevonden, wordt er vervolgens weinig aandacht meer gegeven aan deze zaken. Dat is een gemiste kans.

Door het opstellen van een goed en volledig financieel plan en het vervolgens periodiek bespreken hiervan met een financieel adviseur, kunt u zorgen dat u de gewenste doelen bereikt in plaats van dat gebeurtenissen u overkomen. In een dergelijk plan kunnen de volgende vragen aan bod komen: wil ik mijn huis vrij hebben, zo ja, wanneer dan, wil ik zo lang blijven werken als de overheid van mij verlangt, zo nee, welke maatregelen moet ik nemen, wil ik mijn kinderen een goede start geven of laten we de studieschuld maar oplopen, wil ik kunnen blijven wonen in de huidige woning na een overlijden of een langdurige ziekte, zo ja, welke maatregelen moet ik nemen? Tijdens een financiële APK wordt getoetst of de wensen en doelstellingen nog behaald kunnen worden of dat er bijgestuurd met worden. Een verandering van baan (en dus pensioenregeling) kan bijvoorbeeld veel invloed hebben. Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs bij Advies4U aan de Van Tolstraat 4f.

Een hartelijke groet,

Ard Op 't Landt

Advertentie

Categorieën