Kokmeeuw. Beeld: Bert Verver
Kokmeeuw. Beeld: Bert Verver Foto: Bert Verver

Vogelgriep slaat toe in plassengebied

Natuur Duurzaam

Al 2.000 dode meeuwen afgevoerd

REEUWIJK- Helemaal onverwachts is het niet, maar het gebied van de Reeuwijkse Plassen wordt dit jaar zwaar getroffen door de vogelgriep. In vroegere jaren was de vogelgriep vooral een ramp voor de pluimveebedrijven in ons land, maar de laatste jaren hebben ook de wilde vogels ernstig te leiden onder deze virusziekte, die ook besmetting kan veroorzaken onder zoogdieren.

door Bert Verver

De uitbraak van de (waarschijnlijk) zeer besmettelijke H5N1 variant van de vogelgriep treedt niet bepaald onverwachts op. De Vogelbescherming sprak al begin april haar grote zorgen uit over een nieuwe uitbraak van de ziekte, die vorig jaar een grote sterfte veroorzaakte onder wilde vogels in ons land. Het meest kwetsbaar zijn logischerwijs de vogels die dicht op elkaar in grote kolonies broeden. Zo werden vorig jaar complete kolonies grote sterns langs onze kust weggevaagd en volgens de natuurorganisatie vielen er in de eerste maanden van dit jaar al veel slachtoffers onder de kokmeeuwen, die ook in grote getale op de eilanden in de plas Ravensberg in het plassengebied broeden.

Grote aantallen

De wildbeheerders Heidi Looy en haar partner Wilco van Roon zijn nauw betrokken bij het ruimen van de talloze kadavers in het plassengebied. Heidi: “vorig jaar was in mindere mate al sprake van sterfte en zijn wij aan het ruimen geweest. Dit jaar kregen we een week of zes geleden weer signalen dat het mis was. De berichten bereikten ons via omwonenden, jagers en vissers en toen we er op uit gingen bleek het om grote aantallen te gaan. Omdat het voor ons onmogelijk was het allemaal zelf te bekostigen hebben we met de gemeente contact opgenomen en zijn afspraken gemaakt over het ruimen. We gaan er minstens één keer per dag twee uur op uit om de kadavers te rapen en soms herhalen we dat later op de dag nog een keer.”

Plezierig werk is het volgens de Heidi zeker niet. De vogels liggen soms dood op de nesten en de jongen die er nu zijn verkommeren daarna ook. De wildbeheerders verpakken de kadavers in plastic zakken en waarschuwen de gemeente die er vervolgens voor zorgt dat de zakken opgehaald worden. Het gaat volgens haar op dit moment nagenoeg uitsluitend om kokmeeuwen, de kleinere visdiefkolonies, die verspreid in het plassengebied liggen, zijn volgens Heidi nog niet besmet.

Nog geen waarschuwingsborden

Namens de gemeente coördineert Louis van Wijk de werkzaamheden. Hij beaamt de woorden van Heidi dat de vogelgriep uitbraak zich vooral concentreert binnen de plas Ravensberg, uit andere gebieden binnen de gemeenten zijn nog geen meldingen. “Als gemeente hebben we zelf geen capaciteit om dit werk te doen. Daarom hebben we van oudsher al afspraken met de Wildbeheerseenheid en leden daarvan om het raapwerk te doen. Wij hebben tot dusver zo’n 2000 kadavers laten vernietigen en een aantal vogels opgestuurd voor nader onderzoek. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten maar omdat er nog geen sterfte geconstateerd is op de surfplas hebben we daar nog geen waarschuwingsborden geplaatst. Samen met het Staatsbosbeheer houden we daar echter wel een vinger aan de pols.”

Volgens Heidi is het wel gewenst dat hondenbezitters er voor zorgen dat hun dieren niet in contact komen met dode watervogels en zij vraagt tevens dode vogels te melden bij de gemeente of bij haar persoonlijk via een berichtje op haar telefoonnummer 06-18469815.

Dode kokmeeuw op nest met jongen. Beeld: Heidi Looy

Advertentie

Categorieën